exempel

Här samlar jag exempelfiler som du kan ladda ner…

001_Excel_mall – underlag fär mitt inlägg om att skapa en excelmall

002_Pivot_tables_excel2013 – underlag för pivottabeller med Excel 2013

003_DATEDIF – Exempel på funktionen DATEDIF (se inlägg)

004_Excel2007-2010-nyheter – nyheterna i de senaste Excelversionerna

005_Excelexempel1 – Lite spridda excelexempel för Excelskolans grundkurs i Excel för företagsekonomer, från att göra en tabell och diagram, format, några smarta kalkylbladsfunktioner (MEDEL, OM, LETARAD, SLUMP), Finansiella funktioner som NUVÄRDE, NETNUVÄRDE, IR och RÄNTA, Kombinationsdiagram.

006_Proforma.xlsx: En film som visar underlaget för min film om att skapa proformamodeller. Är hämtat från min bok ”Företagsvärdering med fundamental analys”.

007_Pivottabeller: En arbetsbok med med tio filmer om pivottabeller. Från en första introduktion till avancerade tricks med makron. Filmerna är inbäddade i kalkylbladet så att du kan se filmen i Excel samtidigt som du övar…

008_Annuitetsberäkning.xlsx En exelfil där jag visar hur du bygger en lånekalkyl med fasta betalningar (annuiteter) och rak mortering i Excel med hjälp av funktionerna AMORT och BETALNING. Se blogginägget.

VBA-code that removes password http://andersexcel.se/files/Remove_password.txtfrom a protected worksheet. See the YouTube video explaining how it works: http://www.youtube.com/watch?v=XUPBT2lXN_E

Bookmark and Share