exempel

(Här samlar jag exempelfiler som du kan ladda ner…

001_Excel_mall – underlag fär mitt inlägg om att skapa en excelmall

002_Pivot_tables_excel2013 – underlag för pivottabeller med Excel 2013

003_DATEDIF – Exempel på funktionen DATEDIF (se inlägg)

004_Excel2007-2010-nyheter – nyheterna i de senaste Excelversionerna

005_Excelexempel1 – Lite spridda excelexempel för Excelskolans grundkurs i Excel för företagsekonomer, från att göra en tabell och diagram, format, några smarta kalkylbladsfunktioner (MEDEL, OM, LETARAD, SLUMP), Finansiella funktioner som NUVÄRDE, NETNUVÄRDE, IR och RÄNTA, Kombinationsdiagram.

006_Proforma.xlsx: En film som visar underlaget för min film om att skapa proformamodeller. Är hämtat från min bok ”Företagsvärdering med fundamental analys”.

007_Pivottabeller: En arbetsbok med med tio filmer om pivottabeller. Från en första introduktion till avancerade tricks med makron. Filmerna är inbäddade i kalkylbladet så att du kan se filmen i Excel samtidigt som du övar…

008_Annuitetsberäkning.xlsx En exelfil där jag visar hur du bygger en lånekalkyl med fasta betalningar (annuiteter) och rak mortering i Excel med hjälp av funktionerna AMORT och BETALNING. Se blogginägget.

009_prognos.xlsx En fil där jag visar hur funktionen PROGNOS.LINJÄR fungerar och kan användas för att t.ex. prognostisera ett företags försäljning, eller vad värdet på en BITCOIN är om ett år (finns dock inga garantier för att prognosen slår in). En vis man sa en gång: Prognoser om framtiden kan delas in i två typer: felaktiga och tursamma


VBA-code that removes password http://andersexcel.se/files/Remove_password.txtfrom a protected worksheet. See the YouTube video explaining how it works: http://www.youtube.com/watch?v=XUPBT2lXN_E

Bookmark and Share