exempel

Här samlar jag exempelfiler som du kan ladda ner…

001_Excel_mall – underlag fär mitt inlägg om att skapa en excelmall

002_Pivot_tables_excel2013 – underlag för pivottabeller med Excel 2013

003_DATEDIF – Exempel på funktionen DATEDIF (se inlägg)

004_Excel2007-2010-nyheter – nyheterna i de senaste Excelversionerna

005_Excelexempel1 – Lite spridda excelexempel för Excelskolans grundkurs i Excel för företagsekonomer, från att göra en tabell och diagram, format, några smarta kalkylbladsfunktioner (MEDEL, OM, LETARAD, SLUMP), Finansiella funktioner som NUVÄRDE, NETNUVÄRDE, IR och RÄNTA, Kombinationsdiagram.

008_Annuitetsberäkning.xlsx En exelfil där jag visar hur du bygger en lånekalkyl med fasta betalningar (annuiteter) och rak mortering i Excel med hjälp av funktionerna AMORT och BETALNING. Se blogginägget.

 

VBA-code that removes password from a protected worksheet. See the YouTube video explaining how it works: http://www.youtube.com/watch?v=XUPBT2lXN_E

Bookmark and Share