Pivottabeller

Har du ont om tid och vill lära dig vad en pivottabell är för något så kan du hoppa direkt till min film ”Pivottabeller på 60 sekunder”
Pivottabeller på 60 sekunderExcels funktion pivottabeller är ett både extremt kraftfullt och lättanvänt verktyg för att analysera stora mängder data. Med Excels pivottabeller kan man snabbt sammanställa data från stora databaser på ett elegant och överskådligt sätt.
En pivottabell är en interaktiv tabell där du snabbt kan kombinera och jämföra stora mängder data. Du kan rotera raderna och kolumnerna för att se olika sammanfattningar av källdata, och du kan ta fram detaljer över områden som intresserar dig.

Använd pivottabeller när du vill analysera relaterade totalsummor, särskilt när du har en lång lista med tal som ska summeras och du vill jämföra flera fakta om varje tal.

Det bästa sättet att lära sig om hur pivottabeller fungerar är att göra en.

Nedan följer 10 filmer om Excels pivottabeller, från en första introduktion till lite mer avancerade specialare. Om jag ser att filmerna uppskattas (t.ex. genom att klick på rekommendation-knappen) så kanske jag spelar in några fler.

Den arbetsbok jag använder heter ”007_Pivottabeller” och kan laddas ner (här) från min sida med exempelfiler (Notera att arbetsboken innehåller makron och inbäddade objekt (filmklipp). För att dessa skall fungera så måste de vara aktiverade. Du måste du därför klicka på aktivera innehåll i den säkerhetsvarning som visas när du öppnat arbetsboken om du vill utnyttja denna hjälp.)

1. Pivottabeller i Excel 2010: 1. En första introduktion
2. Pivottabeller i Excel 2010: 2. Gruppera etiketter med datum och text
3. Pivottabeller i Excel 2010: 3. Använda utsnitt
4. Pivottabeller i Excel 2010: 4. Lägga till ett pivotdiagram
5. Pivottabeller i Excel 2010: 5. Infoga beräknande fält

6. Pivottabeller i Excel 2010: 6. Infoga beräknande element
7. Pivottabeller i Excel 2010: 7. Konvertera en pivottabell till värden och behålla formatet
8. Pivottabeller i Excel 2010: 8. Skapa olika stora grupper i en pivottabell
9. Pivottabeller i Excel 2010: 9. Anpassad sortering i pivottabell
10. Pivottabeller i Excel 2010: 10. Styra en pivottabell med ett makro

Någon film du saknar? Kom med ett tips i kommentatorsfältet så kanske den kommer så småningom.

Kan för övrigt tipsa om min favoritbok om Pivottabeller, alla kategorier, Pivot Table Data Crunching skriven av en av mina favoritförfattare Bill ”Mr. Excel” Jelen och Michael Alexander. Går du igenom denna bok så kan man nog säga att du ”kan allt” om pivottabeller. Den finns för alla Excelversioner (har dem alla!).

 

Bookmark and Share