Excelhistoria

Den senaste versionen av Excel är Excel 2019 som är den 29:e upplagan av programmet sedan Excel 1.0 kom 1985 även om den allmänt har versionsnummer 16. Det beror dock lite på hur man räknar. Men räknar man alla delversioner, t.ex. 2.2 för mac, 2.2 för OS/2, 2.3 osv så är man uppe i 29 olika upplagor.

Relationen mellan Apple (Macintosh) och Microsoft (Windows) har varit svängig. Excels första versioner var gjorda för Mac och versionen för Windows släpptes ofta senare. Sen hände något mot slutet av nittiotalet (Bill Gates och Steve Jobs fick en lite ansträngd relation) och helt plötsligt började Macversionerna släppas efter Windowsversionerna och när Macversionem kom så kunde den ibland inte alls ha alla finesser som versionen för Windows. Tydligast var det kanske när Excel 2007 släpptes med ett helt nytt gränssnitt med flikar i stället för rullgardinsmenyer. Excel 2008 för Mac kom ett år senare och hade då fortfarande kvar i princip kvar det gamla gränssnittet (från Excel 2003). Detta verkar dock ändras nu med Excel 2016 då båda versionerna släpptes samtidigt och skall i princip vara likvärdiga i funktionalitet. Själv bytte jag dock från Mac till Windows 1993 och tror nog att jag håller mig till det operativsystemet även fortsättningsvis….

Historiska Excelversioner

 • 1 1985 Excel 1.0 (Apple Macintosh)
 • 2 1987 Excel 2.0 for Windows
 • 3 1988 Excel 1.5 (Apple Macintosh)
 • 4 1989 Excel 2.2 (Apple Macintosh)
 • 5 1989 Excel 2.2 (OS/2)
 • 6 1990 Excel 2.3 (OS/2)
 • 7 1990 Excel 3.0 (Apple Macintosh)
 • 8 1990 Excel 3.0 (Microsoft Windows)
 • 9 1991 Excel 3.0 (OS/2)
 • 10 1992 Excel 4.0 (Apple Macintosh)
 • 11 1992 Excel 4.0 (Microsoft Windows)
 • 12 1993 Excel 5.0 (Office 4.2 & 4.3, also a 32-bit version for Windows NT only on the x86, PowerPC, Alpha, and MIPS architectures) (Microsoft Windows)
 • 13 1993 Excel 5.0 (part of Office 4.X—Motorola 68000 version and first PowerPC version) (Apple Macintosh)
 • 14 1995 Excel for Windows 95 (version 7.0) included in Office 95 (Microsoft Windows)
 • 15 1997 Excel 97 (version 8.0) included in Office 97 (for x86 and Alpha). This version of Excel includes a flight simulator as an Easter Egg. (Microsoft Windows)
 • 16 1998 Excel 8.0 (part of Office 98) (Apple Macintosh)
 • 17 1999 Excel 2000 (version 9.0) included in Office 2000 (Microsoft Windows)
 • 18 2000 Excel 9.0 (part of Office 2001) (Apple Macintosh)
 • 19 2001 Excel 10.0 (part of Office v. X) (Apple Macintosh)
 • 20 2001 Excel 2002 (version 10) included in Office XP (Microsoft Windows)
 • 21 2003 Office Excel 2003 (version 11) included in Office 2003 (Microsoft Windows)
 • 22 2004 Excel 11.0 (part of Office 2004) (Apple Macintosh)
 • 23 2007 Office Excel 2007 (version 12) included in Office 2007 (Microsoft Windows)
 • 24 2008 Excel 12.0 (part of Office 2008) (Apple Macintosh)
 • Någon version 13 har aldrig släppts. Enligt uttalande från Microsoft på grund av att man vill undvika otursnumret tretton…
 • 25 2010 Excel 2010 (version 14) included in Office 2010 (Microsoft Windows)
 • 26 2011 Excel 2011 14.0 (part of Office 2011) (Apple Macintosh)
 • 27 2013 Excel 2013 (part of Office 2013) (Microsoft Windows)
 • 28 (2016) Excel 2016 (16.0) Lanserades som en del i Microsoft Office 2016 och finns både för Macintosh och Windows.
 • 20 Excel 2019 (

(Visited 16 times, 1 visits today)
Bookmark and Share