om anders

andersexcel.se är ett hobbyprojekt vilket kan förklara varför innehållet inte alltid kommer uppdateras i den takt det borde. Jag vill här på något sätt smälta ihop min samlade erfarenhet av hur Excel kan användas för att stödja en person som… ja mig själv faktiskt… Det vill säga en person som arbetar med ekonomifrågor på något sätt. Det kan vara som ekonomichef, controller, ekonomiansvarig, ekonomilärare eller till och med ekonomiforskare.
Min excelbok från 1996 var bara en inträdesbiljett, en typ av licens att sprida excelkunskap. Jag har därefter träffat hundratals personer på mina kurser och lär mig ständigt mer om praktikernas problem och hur dessa kan lösas. Med denna sida hoppas jag kunna skapa ytterligare ett forum för att sprida excelkunskap.
Jag arbetar till vardags som lektor i företagsekonomi vid handelshögskolan i Umeå där jag undervisar inom de flesta ”sifferämnena” så som finansiering, redovisning och kalkylering. Min forskning kretsar kring entreprenörskap och riskkapital och jag doktorerade år 2006 på en avhandling med titeln ”Studies in the venture capital process”. I min avhandling har följt den svenska venture-capitalmarknadens utveckling och studerat hur riskkapitalister och entreprenörer arbetar tillsammans för att skapa tillväxt. Under en period har jag även arbetet praktiskt med dessa frågor som ämnessakkunnig på Näringsdepartementet. I mitt nuvarande forskningsprojekt ”sustainable venture capital” arbetar jag framförallt med frågor kring miljöteknik, hållbarhet och socialt ansvarstagande inom venture-capitalsektorn.
Jag har skrivit (själv eller som medförfattare) ett flerta läroböcker, bland annat:

  • Isaksson, A. (1996), Excel för företagsekonomer: för professionell hantering av företagets ekonomiska och administrativa uppgifter. Malmö: Liber-Hermod.
  • Nilsson, H., T. Martikainen & A. Isaksson (2002), Företagsvärdering: med fundamental analys. Lund: Studentlitteratur.
  • Larsson, C.-G. (ed) (2008), Företagets finanser. Lund: Studentlitteratur.
  • Lantz, Isaksson, Löfsten, (2014), Industriell ekonomi – Grundläggande ekonomisk analys. Lund: Studentlitteratur.

Dessutom har jag publicerat närmare 50-tal vetenskapliga publikationer, bl a:

Isaksson, A. (1999), Effekter av venture capital i Sverige, NUTEK B 1999:03, Stockholm: NUTEK.

Isaksson, A. (2006a), ‘Exit strategy and the intensity of exit-directed activities among venture capital-backed entrepreneurs in Sweden’, in G. N. Gregoriou, M. Kooli and R. Kraeussl (eds), Venture capital in europe, Oxford: Elsevier, pp. 143-156.

Isaksson, A. (2006b), ‘Studies on the venture capital process’, in, Ph.D. dissertation, Umeå: Umeå School of Business.

Isaksson, A., B. Cornelius, S. Junghagen and H. Landström (2004), ‘Institutional Theory and Contracting in Venture Capital: The Swedish Experience’. Venture Capital, 6, (1), 47-71.

Min doktorsavhandling ‘Studies on the venture capital process’ finns att få som pdf-fulltext från Umeå universitetsbibliotek: Umeå universitetsbibliotek.

För en mer fullständig lista av mina publikationer så är det bättre att ni besöker min profil på google scholar.

Kontaktinformation: Du når mig på epost anders(at)digitalinvest.se

Bookmark and Share