funktioner

Funktioner i Excel

En funktion i Excel är en färdigskriven formel som använder ett eller flera värden, utför en åtgärd och sedan returnerar ett eller flera värden, t.ex. summerar eller räknar ut ett nuvärde. Du kan använda funktioner för att förenkla och förkorta formler i ett kalkylblad. Speciellt användbara är funktioner som genomför långa eller komplexa beräkningar.

Funktionens struktur

En funktions uppbyggnad, eller syntax, består av tre delar. Den inleds alltid med ett likhetstecken (=). Därefter kommer funktionsnamnet och slutligen funktionens argument. Argument omges av en parentes och kan innehålla värden, cellreferenser, villkor etc.

=FUNKTIONSNAMN(ARGUMENT)

Argumenten kan vara mer eller mindre komplicerade och man kan skriva in värden direkt eller ge referenser till enstaka eller flera celler. Skall flera argument infogas separeras med semikolon utan blanksteg. Som en introduktion ges nedan exempel på några enkla funktioner för att illustrera funktionernas uppbyggnad.

Här kommer jag samla instruktioner om Excels kalkylbladsfunktioner, jag tänker mig ett par exempel per kategori:

 • Logiska funktioner
  • OM, OMFEL
 • Sökfunktioner och referensfunktioner
  • LETARAD, PASSA, INDEX
 • Databasfunktioner
  • DSUMMA
 • Datum- och tidfunktioner
  • IDAG, NU, DATUM, KLOCKA, KLOCKSLAG
 • Finansiella funktioner
  • NUVÄRDE, SLUTVÄRDE, AMORT, BETALNING
 • Informationsfunktioner
  • ÄRTOM, ÄRFEL, ÄRTAL
 • Matematiska och trigonometriska funktioner
  • SUMMA.OM, SLUMP.MELLAN, AVRUNDA
 • Statistiska funktioner
  • ANTAL, ANTAL.OM, MEDEL, STDAV.P

Följ excelbloggen så missar du inget!

Bookmark and Share