funktioner

Funktioner i Excel

En funktion i Excel är en färdigskriven formel som använder ett eller flera värden, utför en åtgärd och sedan returnerar ett eller flera värden, t.ex. summerar eller räknar ut ett nuvärde. Du kan använda funktioner för att förenkla och förkorta formler i ett kalkylblad. Speciellt användbara är funktioner som genomför långa eller komplexa beräkningar.


Funktionens struktur

En funktions uppbyggnad, eller syntax, består av tre delar. Den inleds alltid med ett likhetstecken (=). Därefter kommer funktionsnamnet och slutligen funktionens argument. Argument omges av en parentes och kan innehålla värden, cellreferenser, villkor etc.

=FUNKTIONSNAMN(ARGUMENT)

Argumenten kan vara mer eller mindre komplicerade och man kan skriva in värden direkt eller ge referenser till enstaka eller flera celler. Skall flera argument infogas separeras med semikolon utan blanksteg. Som en introduktion ges nedan exempel på några enkla funktioner för att illustrera funktionernas uppbyggnad.

Här kommer jag samla instruktioner om Excels kalkylbladsfunktioner, jag tänker mig ett par exempel per kategori:

 • Logiska funktioner
  • OM, OMFEL
 • Sökfunktioner och referensfunktioner
  • LETARAD, PASSA, INDEX
 • Databasfunktioner
  • DSUMMA
 • Datum- och tidfunktioner
 • Finansiella funktioner
  • NUVÄRDE, SLUTVÄRDE, AMORT, BETALNING
 • Informationsfunktioner
  • ÄRTOM, ÄRFEL, ÄRTAL
 • Matematiska och trigonometriska funktioner
  • SUMMA.OM, SLUMP.MELLAN, AVRUNDA,
 • Statistiska funktioner

Jag ser instruktionerna främst som ett komplement till Excels inbyggda hjälp. Vill du ha en grundläggande information om en viss funktion är det nog smartast att börja där. I dialogrutan för att infoga en funktion så finns en hjälpknapp. Klickar du på den så kommer du till en sida som förklarar grunderna med funktionen och ger exempel. Mina funktionsexempel här strävar att i första hand att vara lite mer fortsättning eller fördjupning.

Följ excelbloggen så missar du inget!

PS! Dagens boktips:
En bok jag kan rekommendera just nu är Jelen, Excel 2016 In Depth (QUE Förlag) . En heltäckande bok skriven av en av mina excelgurus, Bill ”MrExcel” Jelen (kolla MrExcels kanal på YouTube!). Är du nybörjare med Excel och vill ha en bok på svenska som ger dig grunderna kan jag rekommendera Excel 2016 Grunder (Eva Ansell) som också har skrivit Excel 2016 Fördjupning, en bok som jag själv brukar använda på mina Excelkurser.
.

Bookmark and Share