excelfilmerHär samlar jag diverse Youtube-filmer jag gjort som beskriver hur man gör olika saker i Excel. Jag kommer lägga till både struktur och innehålla allt eftersom.

Målsökning med Excel på en Investeringskalkyl

Visar hur verktyget målsökning fungerar i Excel (2010) och hur den kan användas på en investeringskalkyl. Bland annat för att hitta en investerings kalkylränta och utföra känslighetsanalyser. Filmen inleds med en kort beskrivning av vad begreppet internränta.

Investeringskalkylering med Excel

Hur man använder funktionerna NETNUVÄRDE och IR

Arbeta med dubbletter i Excel 2010

Visar hur du markerar dubbletter med Villkorsstyrd formatering och hur du tar bort dubbletter med kommandot Ta bort dubbletter

Skapa ett kombinationsdiagram

Visar hur du skapar ett kombinationsdiagram som analyserar företagets lönsamhet (s.k. DuPont-analys)

Korrigera negativa tal med efterföljande minus

Visar hur du konverterar negativa tal som har minustecknet efter siffrorna, så att minustecknet kommer före talet. Snabbguide: 1) Markera dina värden. 2) välj fliken Data och klicka på Text till kolumner (i gruppen Dataverktyg). 3) Klicka på slutför.

Integrera Excel med PowerPoint

Så skapar du länkar från Excel till PowerPoint Filmen visar hur du uppdaterar, kontrollerar och raderar länkade inbäddade Excleobjekt.


Konsolidera med pivottabeller (även i Excel 2007 och Excel 2010)

Sex tabeller med budgetdata från tre företag och två regioner sammanställs i en ”vrid-och-vänd-vänlig” pivottabell. I och med Excel 2007 tog man konstigt nog bort funktionen att konsolidera data i pivottabeller, d.v.s. att i en pivottabell sammanställa data från flera områden. Jag visar i denna film att du kan göra det ändå genom att plocka fram den klassiska pivottabellguiden (till verktygsfältet snabbåtkomst). Istället för att markera varje område manuellt som jag gör här, skulle man också kunna använda Infoga som tabell på områdena (kan underlätta om tabellerna skall uppdateras med nya data)

Skapa en VBA-funktion med Excel 2010

Visar hur du skapar en VBA-funktion som räknar ut paybacktid för en investering med en serie av varierande inbetalningsöverskott.

Vilken film skulle du vilja se om Excel. Ge en kommentar nedan så kanske den dyker upp här!

Bookmark and Share