excelkurser

Conferators ExcelkurserSedan jag kom ut med min bok ”Excel för företagsekonomer” (Liber förlag, 1996) är jag också relativt frekvent anlitad som kursledare för kurser i Excel. I huvudsak genomför jag mina kurser under regi av Conferator Kompetens AB. För Conferator genomför jag kurserna Excel för ekonomichefer och controllers och Avancerad Excel för ekonomichefer och controllers, jag håller dessa kurser i alla varianter av Excelversioner (Excel 97-2003, Excel 2007 och Excel 2010).

Är ni tre eller fler personer på företaget som vill gå en kurs i Excel så kan det vara mer effektivt i alla avseenden (kostnad och tid) att genomföra det som en internkurs hos er (eller någon annanstans). För interna kurser kan jag också anpassa innehållet efter era förkunskaper och övriga önskemål (t.ex. tidpunkt och längd på kursen). När det gäller kurslängd så kan jag anpassa innehållet så att det passar allt från enbart någon timme till två (eller fler) dagar. Mina standardkurser brukar vara två dagar och det brukar behövas om man vill ha en relativt heltäckande kurs. Men om ni t.ex. bara vill ha en snabb genomgång av något speciellt så kan det naturligtvis göras på betydligt kortare tid. Jag har till exempel med lyckat resultat just genomfört en kurs på tre timmar om ”uppgradering till Excel 2010” i föreläsningsformat (deltagarna satt utan datorer medan jag visade alla nyheter i Excel 2010).

Önskar ni diskutera en internkurs, ta kontakt med mig på anders(at)andersexcel.se

Exempel på kursinnehåll

Kursupplägg: Excel för ekonomichefer och controllers

 • MÖJLIGHETERNA MED EXCEL
  • Nya möjligheter med Excel 2010 (eller 2007)
  • Anpassa Excel 2010 (eller 2007) till dina behov
 • RAPPORTERA OCH PRESENTERA
  • Gör snyggare och effektivare presentationer (format)
  • Diagram för olika situationer (t.ex. analysera lönsamhet med kombinationsdiagram)
 • ATT BYGGA MODELLER OCH STRUKTURERA INFORMATION
  • Hur du strukturerar din modell effektivt
  • Budgetering med Excel
  • Skydda modeller
 • SMARTA FUNKTIONER I EXCEL
  • Logiska, Leta upp, Text, Information, Datum etc
 • ATT ARBETA MED STORA DATAMÄNGDER
  • Effektiv hantering av databaser och tabeller
  • Pivottabeller
  • Konsoliderar data
 • MAKRON OCH VBA
  • Automatisera uppgifter
  • VBA, Visual Basic for applications
  • Bygga formulär och mallar
 • KALKYLER OCH METODER FÖR BESLUTSSTÖD
  • Effektiva kalkyler för investeringar och produkter
  • Prognos och värderingsmodeller
 • ANALYSERA OCH SIMULERA MED EXCEL
  • Felsökning och säkerhet
  • Känslighetsanalys
  • Målsökning & problemlösaren
 • KOMMUNIKATION MED ANDRA SYSTEM
  • Externa databaser
  • Integration med Office (Access, PowerPoint och Word)
 • EXCEL OCH INTERNET
  • Hämta och publicera data
 • TIPS OCH TRICKS

Kursupplägg: Uppgradering till Excel 2010

Tid: 2-6 timmar (fler timmar om deltagarna önskar öva på egna datorer). Utan egna datorer (föreläsning) är nog 3 timmar ett minimum.

 • Bakgrund till uppgraderingen
 • Stöd för uppdatering (hjälp efter kursen)
 • Fliksystemet (det som man först ser)
 • Möjliga anpassningar av hur Excel ser ut
 • Filformaten (t.ex. xlsx och xslm istället för xls)
 • Villkorsstyrd formatering (stor förbättring från 97-2003)
 • Diagram (stora förändringar)
  • Sparkliness, miniatyrdiagram  (nyhet i Excel 2010)
 • Tabeller (har blivit mycket bättre)
 • Pivottabeller  (har blivit mycket bättre)
  • Slicer, utsnitt (nyhet i Excel 2010)
  • PowerPivot  (nyhet i Excel 2010)
 • Externa data
 • Kalkylbladsfunktioner (flera nyheter och smarta funktioner, t.ex. OMFEL)
 • Makro & VBA
 • Office web Apps (Excel goes Internet)
 • Smarta tips (alltid!)
  • Kortkommandon (En del nytt är också)
  • Datavalidering (inte nytt men riktigt smart)
  • Klistra in special (enklare och fortfarande en av mina favoriter)
 • Ytterligare resurser
  • Webresurser (finns massor)
  • Litteraturtips (alltid!)

Andra möjliga kursvarianter

Här är några kursidéer.

Excel för revisorer

En kurs snarlik ”Excel för ekonomichefer” men där jag lyfter fram och betonar verktyg som är speciellt användbara för revisorer, t.ex. för att revidera och felsäkra kalkyler, arbeta med skydd, använda SLUMP för urval,

Excel för finansanalytiker

En kurs som speciellt lyftar fram hur man (med Excel) kan arbeta med fundamental analys för värdering av företag. Till exempel nyckeltalsanalys, prognosmodeller, värderingsmodeller. Baseras till stora delar på min bok ”Företagsvärdering med fundamental analys” (Studentlitteratur)

Excel för lärare

Jag anser att Excel är ett otroligt användbart verktyg för den som arbetar med undervisning. Från att använda Excel som ett pedagogiskt verktyg (lär genom att använda och applicera) till att använda Excel som ett stöd i den administrativa delen av undervisningsyrket (t.ex. klasslistor och resultatrapportering). Jag har snart 20 års erfarenhet av att arbeta med Excel som undervisare (av alla typer av grupper, från gymnasieelever, högskolestudenter och ingenjörer till ekonomichefer och företagsledare). Tyvärr ser jag att det är väldigt få av mina kollegor som använder Excel dagligen som verkligen tar till vara på ens en bråkdel av alla möjligheter som programmet ger. På den här kursen delar jag med mig av mina erfarenheter och visar hur Excel kan gå från att enbart vara en digitaliserad variant av ett rutat kollegieblock till att bli ett fullfjädrat pedagogiskt och administrativt verktyg som både sparar tid och höjer kvalitén.

xx

Conferator

Bookmark and Share