Datum i Excel: Windows vs. Macintosh datumsystem

Jag skrev i mitt förra inlägg att Excels datum bygger på en princip med datumserier, som börjar med 1 (för 1:a januari 1900) och går vidare med 2 för 2:a januari 1900 och så vidare med ett heltal för varje dygn.

Ett undantag från detta är om du använder Excel för Macintosh. Där har man nämligen valt att börja tidberäkningen den andra januari 1904. Varför vet jag inte! Om någon har insikt i denna fråga får du gärna höra av dig. Detta har dock egentligen bara en betydelse om du gör avancerade datumberäkningar där du härleder ett datum från serienummer som används i både Excel för Macintosh och Excel för Windows. Formeln =IDAG()+10 eller ett datum minus ett annat datum ger samma resultat oavsett Windows- eller Mac-systemet.

Om du arbetar i en miljö där det kan ha betydelse du behöva synkronisera vilket datumsystem som skall gälla. I Excel för Windows kan du ställa in så att Macintosh datumsystem gäller. Du gör det via Arkiv -> Alternativ -> Avancerat. Under rubriken Vid beräkning av den här arbetsboken kan du bocka för Använd Macintosh datumsystem. Den omvända inställningen finns även i Excel för Macintosh.

I tidigare versioner av Excel hade Macintosh datumsystem en fördel med att detta system, till skillnad från Excel för Windows, kunde räkna negativa datum och tid. Detta har dock korrigerats i och med Excel 2010. Du kan ju testa att skriva två datum i två olika celler och ta det äldre datumet minus det yngre (t.ex. 2011-12-24 minus 2012-06-24), minus 183 skall detta resultat bli. Arbetar du med äldre Excelversioner så kan detta problem ligga kvar fortfarande.

I nästa blogg skall jag berätta om en datum-bugg i Excel.

Bookmark and Share

One comment

  • Bonustips: =IDAG() ger dagens datum i aktuell cell. Ett alternativ funktion kan vara =NU som ger både datum och tid med formatet ÅÅÅÅ-MM-DD tt:mm